Teknikstöd signal till program Saltsjöbanan

Stockholms Läns Landstinget har det övergripande ansvaret för att Stockholms invånare såväl som besökare skall ha tillgång till pålitlig, lättillgänglig och väl utbyggd kollektivtrafik. En av våra konsulter har fått i uppdrag att arbeta med upprustningen av Saltsjöbanan i form av Teknikstöd Signal.

Programmet skall, när det löper ut år 2025, möjliggöra 12-­minuterstrafik längs hela banan. I rollen som Teknikstöd Signal stödjer man programmets medlemmar i frågor gällande signal och omfattar i huvudsak projekteringsledning (Signal), byggledning samt säkerhetssamordning och GOP-­handläggning inom programmets alla projekt. Syftet med Program Saltsjöbanan är att skapa ett tryggt, säkert och tillgängligt resande för resenärerna och en miljö för närboende efter banan som uppfyller gällande riktlinjer för buller.

Saltsjöbanan är en 125 år gammal järnväg för persontrafik (stod klar 1893) som går mellan Slussen och Saltsjöbaden samt Solsidan. Banan är uppdelad i två linjer, linje 25 som går mellan Slussen och Saltsjöbaden samt linje 26 som går mellan Igelboda och Solsidan. Total sträcka är 18,6 kilometer. Vi skrev nyligen om det uppdrag en av våra konsulter har vid ombyggnationen av Slussen, som är en viktig del i kollektivtrafiken för de som reser från Nacka/Värmdö. Saltsjöbanan är även den en central del i Nackas kollektivtrafik då den kopplar ihop resande från områden som Fisksätra, Saltsjöbaden och Solsidan med Tvärbanan, Slussen och den kommande tunnelbanan till Nacka. Den är också en viktig del i Nackas byggande av stad.

Bild: Trafikförvaltningen/SLL

Vidare läsning om upprustningen av Saltsjöbanan.