Dokumenationsansvarig Ombyggnad Rissne Tunnelbanedepå

Dalco Konsult har påbörjat ett uppdrag som Dokumenationsansvarig Projekt Ombyggnad av Rissne Tunnelbanedepå i Stockholm.

Tunnelbanedepån i Rissne är blå linjens huvudsakliga depå och tursätter ca 18 tåg varje dygn. Rissne sattes i bruk 1975 och skall inom detta projekt uppdateras för att möta dagens behov. Vår konsult har i uppdrag att fungera som stöd för projektledningen. Dokumentationsansvarig sätter upp arbetsprocesser och rutiner för informationshantering samt upprätta och granska ritningar, dokument, modeller mm så att de möter Trafikförvaltningens krav. Däribland en CAD-manual för projektet, samordning av leveranser av bygghandlingar och se till att teknisk dokumentation för projektet finns på dokumenthanteringsplattformen.

Vi är stolta över att vara med och bidra till utvecklingen Stockholms infrastruktur. Kollektivtrafiken används av över 700 000 resenärer per dag. Genom arbetet med att utveckla denna skapas nya möjligheter för samhällets kommande generationer.