Programadministrationen för Slussen

Dalco Konsult har fått i uppdrag att koordinera programkontoret på Trafikförvaltningen för Slussen. Det handlar om ett komplext infrastrukturprojekt som omfattar samtliga trafikslag och berör resenärer till och från Nacka-Värmdö samt Stockholms innerstad.

Arbetet sker i nära samarbete med Stockholms stad som äger marken, är byggherre och ansvarar för provisoriska lösningar medan Trafikförvaltningen är kravställare. Slussen, som är länets näst största knutpunkt för kollektivtrafik, är efter över 80 år utsliten och behöver byggas om från grunden. Området ska anpassas för att möta behoven hos dagens och morgondagens invånare. Projektet omfattar nya gator och torg, kajer och park, ny bebyggelse samt broar mellan Södermalm och Gamla stan. Södermalmssidan omfattas av flera olika plan, dels torgplanet som utgör gatuplanet, dels underbyggda ytor på mellanplan och kajplan. I nya Slussen byggs även nya avtappningskanaler och en ny båtsluss för att nivåreglera Mälaren samt minska den överhängande risken för översvämning.

Trafikförvaltningens uppdrag är att ansvara för allmän och särskild kollektivtrafik i Stockholms läns landsting. De planerar, utvecklar och bygger infrastruktur som ska förenkla vardagen för alla som bor och verkar i Stockholms län och underlätta pendling med kollektivtrafiken.

Bild: Malin Dacke

Vår konsults roll är att tillsammans med programledningen säkerställa att rätt resurser finns på rätt plats och att det nystartade projektkontoret, som är beläget i hjärtat av Slussen, fungerar som en stimulerande arbetsmiljö och kreativ mötesplats för alla berörda. I rollen ingår även stöd till Programledning gällande kontakterna med Stockholms stad, entreprenörer och övriga intressenter.

I takt med att Stockholm växer behöver kollektivtrafiken utvecklas för att göra avstånden mindre. Genom Slussen reser ca 185 000 passagerare om dagen med Tunnelbana, 67 000 med stadsbussar och 25 000 med bussar till/från Nacka/Värmdö. Slussen är i dag länets näst största knutpunkt för kollektivtrafik (efter T-centralen) och Sveriges största bussterminal. Mer ingående siffror finnas att läsa i Fakta om SL och länet 2016 av Storstockholms Lokaltrafik. På Stockholm Stads hemsida finns vidare läsning om slussen.