Projektledare

Trygg projektledning inom infrastruktursprojekt

f

Projektledare

Våra projektledare arbetar ofta med stort ansvarsområde och leder team av olika storlek där tätt samarbete sker med övriga delar projektet. Projektledaren tar i inledningsfasen fram direktiv för projektet tillsammans med dess beställare för att sedan ta fram en projektplan. Under genomförandefasen leder och övervakar sedan projektledaren det löpande arbetet.

Projektledaren ansvarar för att projektet uppnår uppställda mål inom tid, kvalitet och ekonomi med hjälp av bland annat tidsplaner, riskanalyser, kontrollplaner och ekonomiska uppföljningar. Denne tar även fram beslutsunderlag och ansvarar för implementering av beslut inom givna mandat samt ansvarar för planer för kommunikation och marknadsföring av projekt. Projektledaren ansvarar för projektets stängning och avslut samt tar fram en slutrapport.

Samtliga projekt kräver i regel en projektadministratör. I rollen ingår en rad uppgifter som är viktiga för att säkra projektets framgång. I en del projekt vill man ha en ren administratör som håller koll på allt från bokning av möteslokaler till att granska fakturor och skriva mötesprotokoll. I andra fall söker man en projektsamordnare med högre teknikkunskap för att kunna stötta projektledningen.

Vi erbjuder konsulter utifrån båda dessa kompetensområden. För projektadministratörer och samordnare är det också viktigt att samarbeta med olika människor och personlighetstyper. Ett viss mått av stresstålighet och en stor portion social kompetens är nödvändig. Vi väljer våra medarbetare med omsorg och alla har en adekvat utbildning för området de skall verka inom. Är du nästa projektledare i teamet? Du finner information om fler av våra tjänster på sidan Tjänster.

KRAV PÅ ERFARENHET

För att arbeta som projektledare krävs hög kompetens vad gäller att generalisera, eller mycket hög kompetens inom ett specifikt område. Då projektledare har huvudansvar för ett team krävs vana av att leda större grupper. Du har förmåga att styra, leda och koordinera aktiviteter och funktioner.

MERITERANDE ERFARENHET

Det är meriterande att tidigare ha deltagit i stora uppdrag inom olika områden och genomfört dessa med mycket hög kvalitet. Som projektledare är det bra att kunna ta stort ansvar och vara van att leda människor. Gärna arbetat som konsult i flera år.

CENTRALA KOMPETENSER

Ansvarstagande

Ledaregenskaper

Planeringsförmåga

Målmedveten