PROJEKT GETINGMIDJAN

Getingmidjan – sträckan från Stockholm Central till Stockholms Södra – är den viktigaste biten järnväg i Sverige. En två kilometer lång del av järnvägsnätet som med sina två spår är den mest trafikerade sträckan i landet. Åtta av tio tågresor i landet börjar eller slutar i Stockholm, och skall då passera på denna järnvägssträcka. Väldigt många av de tåg som går till och från södra Sverige passerar sträckan, vilket är i snitt ett tåg var tredje minut. Järnvägen på sträckan är i behov av omfattande renovering och underhåll. Efter upprustningen kommer Getingmidjan att ha samma placering och samma antal spår som den har i dag.

Det är ett omfattande och komplext arbete och spännande att följa. Mer information om planer och status hittar du på Trafikverkets information om projekt Getingmidjan.                                                      

Foto: Trafikverket, Fotograf: Mikael Ullén

Dalco Konsult har uppdrag som projektingenjörer inom beställarorganisationen. Det är förstås väldigt roligt att bidra i detta viktiga och spännande projekt.