REFERENSPROJEKT

PROJEKT GETINGMIDJAN

Getingmidjan – sträckan från Stockholm Central till Stockholms Södra – är den viktigaste biten järnväg i Sverige. En två kilometer lång del av järnvägsnätet som med sina två spår är den mest trafikerade sträckan i landet. Åtta av tio tågresor i landet börjar eller slutar i Stockholm, och skall då passera på denna järnvägssträcka. Väldigt många av de tåg som går till och från södra Sverige passerar sträckan, vilket är i snitt ett tåg var tredje minut. Järnvägen på sträckan är i behov av omfattande renovering och underhåll. Efter upprustningen kommer Getingmidjan att ha samma placering och samma antal spår som den har i dag.

Under sommaren 2018 stängdes sträckan från Stockholm Central till Stockholms Södra av under åtta veckor, vilket även sker under sommaren 2019. Då för att byta broarna över Söderström och Södermälarstrand. Filmen från Trafikverket till vänster nedan illustrerar det komplexa arbetet med brobytet, som planeras ske på liknande vis över Norrströmsbron under sommaren 2020. Den 24 juni 2019 stängdes sträckan av, och öppnar åter för trafik 18 augusti. Till höger nedan kan ni se projektets informationsfilm: Vi rustar Getingmidjan – Sveriges viktigaste förbindelse.

Dalco Konsult finns med som övergripande projektingenjör inom beställarorganisationen. Det känns bra att få vara med och bidra till detta viktiga och spännande projekt. För vidare läsning hos Dalco Konsult om projektet publicerade vi nyligen en nyhet om avstängningen av Getingmidjan och brobytet som sker under sommaren 2019. Mer information Getingmidjan hos Trafikverket.

FILMER OM GETINGMIDJAN

Brobyte av järnvägsbro över Söderström sommar 2019.
Film: Trafikverket
Stockholm Södra – Stockholm Södra. Ta hjälp av oss i sommar.
Film: Trafikverket
Stockholm Central till Stockholm Södra – Sveriges viktigaste tågförbindelse.
Film: Trafikverket