PROJEKT GETINGMIDJAN

Getingmidjan – sträckan från Stockholm Central till Stockholms Södra – är den viktigaste biten järnväg i Sverige. En två kilometer lång del av järnvägsnätet som med sina två spår är den mest trafikerade sträckan i landet. Åtta av tio tågresor i landet börjar eller slutar i Stockholm, och skall då passera på denna järnvägssträcka. Väldigt många av de tåg som går till och från södra Sverige passerar sträckan, vilket är i snitt ett tåg var tredje minut. Järnvägen på sträckan är i behov av omfattande renovering och underhåll. Efter upprustningen kommer Getingmidjan att ha samma placering och samma antal spår som den har i dag.

Det är ett omfattande och komplext arbete och spännande att följa. Mer information om planer och status hittar du på Trafikverkets information om projekt Getingmidjan.                                                      

Dalco Konsult har uppdrag som projektingenjörer inom beställarorganisationen. Det är förstås väldigt roligt att bidra i detta viktiga och spännande projekt.