BROMMA STOCKHOLM AIRPORT

Bromma Stockholm Airport är sett till antalet resenärer en av Sveriges största flygplatser. Under de senaste åren har infrastrukturen förbättrats, och arbete fortsätter de kommande åren för att kunna leverera den service som förväntas av en cityflygplats. Flödet för taxi och buss har förbättrats, en ny ankomsthall har byggts och terminalen byggts om, utökats och rustats upp. Den nya ankomsthallen är klar och är belägen bredvid den tidigare ankomsthallen. Den gamla terminalen byggs om och utökas, vilket beräknas vara klart i början av 2019. Vid ombyggnationen tillkommer fem nya gater, det skall totalt bli 13 gater.

Arbete har även skett med Apron – uppställningsplatser eller parkeringsplatser för flygplan. Byggnation och upprustning pågår mellan terminal och flygplansavgångar. Resenärer kan redan nu gå under tak från gate ut till flygplan. Även om avstånd påverkas har miljön avsevärt förbättrats.

Vi på Dalco Konsult har i dag en konsult som arbetar som projektadministratör/projektingenjör med Apron och Mediaförsörjning. Tidigare har vi även arbetat i rollen som BAS-U för byggherren (Swedavia) för de olika projekt som drivs inom Utvecklingsprogram Future Bromma.

Vi har planerat, lett, sammanhållit och rapporterat arbetsmiljöarbetet samt utfört åtgärder tillsammans med berörda intressenter. Vi ansvarade även för att Future Bromma skall uppfylla arbetsmiljölagstiftningen. Rollen som BAS-U är viktig för att nå visionen att inte ha några rapporterade personskador som kan relateras till projekten i programmet.

MER OM FUTURE BROMMA

Mer om detta finns läsa på Swedavias hemsida om Moderniseringen av flygplatsen.