Projekt Getingmidjan

Projekt Getingmidjan

PROJEKT GETINGMIDJAN Getingmidjan – sträckan från Stockholm Central till Stockholms Södra – är den viktigaste biten järnväg i Sverige. En två kilometer lång del av järnvägsnätet som med sina två spår är den mest trafikerade sträckan i landet. Åtta av tio tågresor i...
Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Förvaltning för utbyggd tunnelbana

FÖRVALTNING FÖR UTBYGGD TUNNELBANANya tunnelbanan skapar nya resmöjligheter i en växande storstadsregion.Förvaltning för ny tunnelbana ska bygga 19 kilometer ny tunnelbana och 10 nya stationer.FÖRVALTNINGENS PROJEKTTunnelbana till Nacka och söderortTunnelbana till...
Bromma Stockholm Airport

Bromma Stockholm Airport

BROMMA STOCKHOLM AIRPORTBromma Stockholm Airport är sett till antalet resenärer en av Sveriges största flygplatser. Under de senaste åren har infrastrukturen förbättrats, och arbete fortsätter de kommande åren för att kunna leverera den service som förväntas av en...
Saltsjöbanans utbyggnad

Saltsjöbanans utbyggnad

SALTSJÖBANANS UTBYGGNADSaltsjöbanans utbyggnad sker mellan 2015 och 2023. SL genomför en upprustning av Saltsjöbanan i sin helhet då vissa delar har passerat sin tekniska livslängd. Dessa är i behov av att moderniseras för att möta kraven för dagens kollektivtrafik....
Projekt NTL

Projekt NTL

PROJEKT NTLTrafikverkets projekt NTL (Nationell Tågledning) utvecklar tågtrafikledningen i Sverige med en ny järnvägssimulator och ett nytt trafikledningssystem. Dalco Konsult finns med i projektet som sakkunnig inom signalteknik.De två filmerna nedan...