Prestigefyllt uppdrag till Dalco Konsult

Vår konsult blir teknikstöd för ATC mark gällande Saltsjöbanans utbyggnad, ett signalsäkerhetssystem för järnväg.

Saltsjöbanans utbyggnad är en upprustning av de delar som har passerat sin tekniska livslängd och skall bland annat leda till högre säkerhet. I arbetet ingår det nya säkerhetssystemet ATC som ska minska olycksrisken. Systemet övervakar att tillåten hastighet inte överskrids och att tåg inte passerar stoppsignal.

Vi är stolt över förtroendet för detta uppdrag.

Vill du läsa mer om projektet finns information tillgänglig på: SLL Saltsjöbanan.