Nytt uppdrag till Dalco Konsult – BIM och Datasamordnare reinvestering tunnelbana

Dalco Konsult är som BIM och Datasamordnare med och bygger ut tunnelbanan i Stockholmsområdet, vilken är en viktig komponent i Stockholms stads infrastruktur.

Under 2019 och 2020 arbetar Trafikförvaltningen med reinvesteringar inom tunnelbanan, såväl banunderbyggnad som banöverbyggnad. Målet är en säker och upprustad tunnelbana. Tunnelbanesystemet i Stockholm är i dag 109 kilometer långt och består av Gröna linjen, Röda linjen och Blå linjen. Tillsammans finns det 100 stationer i bruk.

Dalco Konsult är med och bidrar till reinvesteringarna med en BIM och Datasamordnare. Som Datasamordnare arbetar en med stöd till projektledningen. Det avser både samordning och styrning av informationshantering. Som Datasamordnare ansvarar en även för att instruera och samordna projektörer och entreprenörer, samt finna lösningar som bidrar till effektivisering. Vårt engagemang i att utveckla Sveriges och Stockholms infrastruktur skapar nya möjligheter för kommande generationer.