Sedan våren 2021 arbetar vi även med process och metodik för verksamheter i förändring. Vi välkomnade vår nya medarbetare, med gedigen bakgrund inom agil utveckling och fick ett snabbt ett spännande uppdrag som Scrum Master hos vår nya uppdragsgivare PostNord.