Dalco Konsult som Delprojektledare dokumentation i investeringsprojekt för PMO

Sedan en tid tillbaka har Dalco Konsult påbörjat sitt arbete som Delprojektledare dokumentation i löpande tekniska investeringsprojekt för PMO i Stockholm City.

Som Delprojektledare dokumentation fungerar en som kontaktytan mellan projektet och förvaltningsorganisationen för alla tekniska dokumentationsfrågor i projektet. Det innebär ansvar för att alla aktiviteter som ligger på projektet enligt dokumentationsprocessen i Stockholm Exergi. Vi arbetar bland annat med budget, tids- och resursplan för projektets tekniska dokumentationsleveranser, upprättande av dokumentationsplan och dokumentlista och vid behov, upprättande av instruktioner för teknisk dokumentation i projektet.

Dalco Konsult är genom rollen som Delprojektledare dokumentation i löpande tekniska investeringsprojekt för PMO med och bidrar till utvecklingen av Stockholms infrastruktur. Vi engagerar oss varje dag för att utveckla Sveriges och Stockholms kommunikationsmöjligheter och skapar tillsammans nya möjligheter för samhällets kommande generationer.