Vi utvecklar Arlanda

Dalco Konsult är med och utvecklar Stockholm Arlanda Airport för att kunna ta emot närmare 40 miljoner resenärer år 2040

Arlanda kan ses som Sveriges dörr till världen och är nu också på väg att bli världens dörr till Skandinavien. Arbetet pågår för fullt för att vara rustade att ta emot närmare 40 miljoner resenärer år 2040. För att sätta det i perspektiv togs det under 2016 emot närmare 25 miljoner resenärer, och då har antalet resenärer på Arlanda ökat med 3 miljoner bara de två senaste åren.

För att klara av den kraftiga tillväxten behöver terminalkapaciteten utökas. Nästan 70% av alla som reser via Arlanda gör det via Terminal 5 som är den största terminalen med flest resenärer. Terminalen får en ytterligare pir och hanteringen av bagage, incheckning och säkerhetskontroller kommer få högre kapacitet och bli mer flexibla. I samband med detta kommer även det kommersiella utbudet att ökas och miljöerna bli mer moderna. Vad gäller terminal 4 kommer även den att utvecklas för att bli en effektiv terminal för inrikesflyg. Längre fram skall även Terminal 2 byggas ut med ytterligare en eller två pirer. Ovanstående kommer innebära att Arlanda är redo för fortsatt tillväxt även efter 2040.

Är du intresserad av att läsa mer om utbyggnadsplanerna går det att göra här på Swedavias hemsida.

Dalco Konsult arbetar som arbetsmiljökoordinator för utvecklingen av Arlanda.

Bild: Edvin Hellsing