Dalco-koncernen i Friibergh

Dalco-koncernen var i september på konferens i Friibergh och arbetade med utvecklingsarbete på såväl koncern som bolagsnivå. Med oss hade vi bland annat Pär Mårts, före detta förbundskapten för Tre Kronor och Pär Pettersson, doktor i psykologi och nio år i Svenska hockeyförbundet.

Varje år konfererar vi på Dalco Konsult tillsammans med Dalco-koncernen. Årets konferens hölls på Friiberghs Herrgård, tillsammans med Dalco Redovisning, Lightronic, Pär Mårts och Pär Pettersson. Den första dagen arbetade varje bolag med internt utvecklingsarbete. För oss på Dalco Konsult innebar det primärt fokus på att stärka varje konsult i rollen som projektdeltagare och projektledare. Dagen avslutades med fysiska aktiviteter i form av motionspass, golf eller boule. Bra aktiviteter för såväl erfarna som nya medarbetare i Dalco Konsult.

Den andra dagen arbetade hela koncernen i seminarieform avseende medarbetarrollen och teamarbete. Arbete med jaget, laget och uppdraget hölls under ledning av Pär Mårts och Pär Pettersson. Vi tar med oss nyvunna insikter i vårt arbete med järnväg, tåg, flyg, väg och infrastruktur i Stockholm och andra delar av Sverige.

Bilder: Edvin Hellsing

Ovan finner ni ett antal bilder från koncernkonferensen på Friiberghs Herrgård. Vi vill tacka alla medarbetare, trubaduren Erik Löhman, Pär och Pär samt Friiberghs Herrgård och Friiberghs GK.