Foto: Trafikverket, Fotograf: Mikael Ullén

Brobyte över Söderström och Söder Mälarstrand, Stockholm

Åtta av tio resor med tågresor i Sverige börjar eller slutar i Stockholm, och skall då passera över den två kilometer långa järnvägssträckan över Söderström och Söder Mälarstrand – Getingmidjan. Sommaren 2018 påbörjades upprustningen och ombyggnationen av sträckan som anses som Sveriges viktigaste bit järnväg. Under sommaren 2019 fortsätter arbetet, nu med att byta broöverbyggnaden. I går, 24 juni stängdes tågtrafiken på sträckan av, och öppnas åter för trafik 18 augusti. När de befintliga brosektionerna lyfts bort och de nya sätts på plats är även vattenområdet runt Söderström avstängt för båttrafik. När samma arbete sker över Söder Mälarstrand stängs biltrafiken av på Söder Mälarstrand, vilket sker 6-9 juli. Givetvis kommer det under arbetets gång finnas hänvisningsskyltning uppsatt i området.

Upprustningen görs för att möta morgondagens krav på pålitliga och hållbara resor och transporter. Järnvägen på denna sträcka har nått sin tekniska livslängd, vilken i och med detta projekt förlängs med ytterligare 80 år. Som en del i att vi på Dalco Konsult är med och bygger samhället för kommande generationer kan vi med glädje presentera att vi har en konsult som arbetar med projektet. Det är ett avancerat projekt där flera beståndsdelar skall stämma överens med planeringen.

I planeringen har det fästs stor vikt vid att minimera inverkan för tågresenärerna i och kring området. Innan avstängningen förra sommaren byggdes Stockholm Södra om och 2017 stod den nya tunneln för pendeltåg under centrala Stockholm klar. I och med det minskades tågtrafiken på de två spåren från ca 600 tåg per dygn 2016 till ca 300 tåg per dito 2019. Att jämföra med ca tio tåg per dygn 1871 när det byggdes två spår genom Stockholm.

Hos Trafikverket går det att följa arbetet via webben, befinner du dig i Stockholm kan du även se brobytet live. Det sker nämligen för öppen ridå. Ungefärliga tider för det att finna hos Trafikverket. För resenärer som berörs av arbetet har Trafikverket satt upp en speciell Tåg- och resenärsservice samt en sida på webben – Praktisk resenärsinformation – med frågor och svar. Filmen från Trafikverket nedan illustrerar brobytet.