Apron

Apron är en parkeringsplats eller uppställningsplats för flygplanen. Vi på Dalco Konsult är med och administrerar samt samordnar projektet som innefattar:

  • Utökad rampyta i 3 etapper med grundförstärkning på cirka 55 000 kvadratmeter
  • Två nya längre pirer för anslutning mellan terminal och flygplansparkeringar
  • Skapa en anslutning mellan terminal och flygplan som är tilltalande för resenärer och funktionell för personal. Ett tak ska finnas över passagen till flygplanen.