TELESPECIALIST OSTLÄNKEN, TRV 

Ostlänken planeras som en dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Järna och Linköping, 
en sträcka på 16 mil. Med Ostlänken ska du kunna åka snabbare, pålitligare och hållbart. Ostlänken mellan Järna och Linköping ska svara på människors behov av hållbara resor och 
transporter, ge regionerna chans att växa samt skapa möjligheter att utöka andelen regionaltrafik och godstransporter på den befintliga järnvägen. 
Mer information finns på www.trafikverket.se/ostlanken 

DATASAMORDNARE SPÅRVÄG SYD OCH ROSLAGSBANAN TILL CITY 

Sverigeförhandlingens Ramavtal 6, Storstad Stockholm ingicks i april 2017 och omfattar objekten Spårväg syd, Roslagsbanan till city och 
Tunnelbanan Fridhemsplan, Älvsjö. Sverigeförhandlingen bygger på en princip om att staten medfinansierar infrastrukturutbyggnad mot 
att kommunerna ser till att det byggs nya bostäder ±de aktuella objekten möjliggör tillkommande bostäder genom förtätning och 
exploatering. Läs mer om Sverigeförhandlingen

DATASAMORDNARE, PROJEKT OMBYGGNATION AV RISSNE TUNNELBANEDEPÅ SAMT NYBODA TUNNELBANEDEPÅ 

Rissne tunnelbanedepå är den primära depån för blå linje. Depån tursätter idag ca 18 tåg per dygn och erhåller uppställning, underhålls- och skötselfunktioner för C14- samt C20-fordon. När de nya C30-fordonen levereras till röda linjen ska de äldre C6- samt C14-fordonen fasas ut vilket innebär att Rissnedepån måste anpassas till att hantera fler C20-fordon än idag (med flexibilitet för C30fordon). Då depån togs i bruk 1975 ska nu ett helhetsperspektiv för framtida behov tas fram för att garantera en långsiktigt anpassad och robust depå efter genomfört ombyggnadsprojekt.  

Tvärbanans spårvagnsdepå i Rissne – Sundbybergs stad 

PROJEKTINGENJÖR GETINGMIDJAN 

Upprustningen av Sveriges viktigaste tågsträcka Stockholm Central – Stockhlom Södra och förlänga den tekniska livslängden med 80 år.  Som projektingenjör är de främsta fokusområden övergripande ekonomihantering, informationslänk mellan projekt och enheten, uppföljnings av resurskonsulter samt stöd till projektets internarbete. 

Getingmidjan, Stockholm Central – Stockholm södra – www.trafikverket.se 

ÄNDRINGSANSVARIG X2U, SJ 

Division Fordon ansvarar för SJ:s alla fordonsflottor över hela livscykeln och ska säkerställa att i rätt tid leverera hela och rena tåg till trafiken. Inom divisionen bedrivs det ett program gällande en livstidsförlängning av SJs X2000-flotta. Programmet förbättrar X2000-flottans livslängd och tillförlitlighet genom uppgradering av tekniska system samt en omfattande komfortupprustning. Projektet för uppgraderingen är nu inne i produktionsfas, och de första uppgraderade X2000-tågen rullar idag på svenska järnvägar. Programmets mål med uppdraget är att säkerställa att den av SJ godkända lösning för den uppgraderade X2000-flottan genomförs av leverantörerna.

TEKNIKSTÖD WAYSIDE ATC, TF 

Upphandling, projektering, installation samt driftsättning av signalsystemet ATC på Saltsjöbanan . Tekniskt stöd för utformning av markanläggningen, granskning av signalhandlingar, byggledare, besiktningsansvarig 

BIM/DATASAMORDNARE SÖDERSTRÖMSBRON, TF 

I arbetet med upprustning av Söderströmsbron behövdes en BIM/Datasamordnare. Söderströmsbron mellan Slussen och T-centralen. Bron hade 60 år på nacken när SL i juni började det omfattande arbetet med att byta ut de gamla stålbroarna mot broar i rostfritt stål. Nu har den fått en förnyad livslängd på 120 år.  

TELESPECIALIST SYSTRA 

Projektering och granskning av Järnväg avseende tele/data. 

DELPROJEKTLEDARE DOKUMENTATION, STOCKHOLM EXERGI 

Delprojektledare som var verksam i flertalet byggprojekt projekt som tex Brista avfallshantering. I rollen som delprojektledare följer man övergripande projektprocesser för att granska och säkra att leverans av Dokumentation görs enligt Stockhoms Exergis uppställda krav (ATB och KBI). 

Brista eftersorteringsanläggning – Stockholm Exergi 

SALTSJÖBANANS UTBYGGNAD 

Trafiknämnden beslutade i oktober 2012 att genomföra en fördjupad teknisk studie för en upprustning av Saltsjöbanan, innehållande en detaljerad utredning av en kostnadseffektiv upprustning på kort sikt samt en översiktlig plan för ett långsiktigt vidmakthållande. Projekt Upprustning Saltsjöbanan börjades år 2013 och beräknas vara klart år 2018. I projektet ingår det till exempel att upprusta bana, el, signal, tele och konstbyggnader. 

DATASAMORDNARE/BITRÄDANDE PROJEKTERINGSLEDARE HÖGDALSDEPÅN, TF 

Den befintliga depån i Högdalen byggs ut för att ge plats åt de nya tåg som behövs när tunnelbanan växer. Dessutom måste depån kunna serva både Grön och Blå linjes tåg. Befintlig depå kommer att utvidgas söderut i marknivå för att ge plats åt nya uppställningshallar, städhallar, klotter och saneringshallar, verkstadsbyggnad, mm inklusive utökade rangerytor och spår. Utöver detta kommer en ny uppställningshall byggas under jord, och nya spår dras under jord för att koppla den Gröna Farstagrenen med Hagsätragrenen som i framtiden blir Blå.