Rissne tunnelbanedepå är den primära depån för blå linje. Depån tursätter idag ca 18 tåg per dygn och erhåller uppställning, underhålls- och skötselfunktioner för C14- samt C20-fordon. När de nya C30-fordonen levereras till röda linjen ska de äldre C6- samt C14-fordonen fasas ut vilket innebär att Rissnedepån måste anpassas till att hantera fler C20-fordon än idag (med flexibilitet för C30-fordon). Då depån togs i bruk 1975 ska nu ett helhetsperspektiv för framtida behov tas fram för att garantera en långsiktigt anpassad och robust depå efter genomfört ombyggnadsprojekt.  

Tvärbanans spårvagnsdepå i Rissne – Sundbybergs stad