Division Fordon ansvarar för SJ:s alla fordonsflottor över hela livscykeln och ska säkerställa att i rätt tid leverera hela och rena tåg till trafiken. Inom divisionen bedrivs det ett program gällande en livstidsförlängning av SJs X2000-flotta. Projektet förbättrar X2000-flottans livslängd och tillförlitlighet genom uppgradering av tekniska system samt en omfattande komfortupprustning. Projektet för uppgraderingen är nu inne i produktionsfas, och de första uppgraderade X2000-tågen rullar idag på svenska järnvägar. Programmets mål med uppdraget är att säkerställa att den av SJ godkända lösning för den uppgraderade X2000-flottan genomförs av leverantörerna.