Sverigeförhandlingens Ramavtal 6, Storstad Stockholm ingicks i april 2017 och omfattar objekten Spårväg syd, Roslagsbanan till city och Tunnelbanan Fridhemsplan, Älvsjö. Sverigeförhandlingen bygger på en princip om att staten medfinansierar infrastrukturutbyggnad mot att kommunerna ser till att det byggs nya bostäder ±de aktuella objekten möjliggör tillkommande bostäder genom förtätning och exploatering. Läs mer om Sverigeförhandlingen