Ostlänken planeras som en dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Järna och Linköping, en sträcka på 16 mil. Med Ostlänken ska du kunna åka snabbare, pålitligare och hållbart. Ostlänken mellan Järna och Linköping ska svara på människors behov av hållbara resor och transporter, ge regionerna chans att växa samt skapa möjligheter att utöka andelen regionaltrafik och godstransporter på den befintliga järnvägen. 
Mer information finns på www.trafikverket.se/ostlanken