Dalco Konsult flyttar

2018 inleds för oss med att vi flyttar till nya lokaler. Under hösten har arbete med flytt till nya, större lokaler pågått. Avtal är sedan en tid påskrivna och under januari påbörjas flytten, vilken planeras vara slutförd i början av februari.

Det här är en del i det arbete som sker för att möjliggöra en tillväxt till antalet medarbetare och vår verksamhet i stort. I och med flytten fortsätter vi vår satsning inom Dalco Konsult och som en del av Dalco-koncernen. Vårt mål är att fortsätta utveckla vår position på marknaden som en liten, stark och kunnig spelare inom infrastruktur, med fokus på Stockholmsregionen. Vi har under de senaste åren byggt ett starkt och konkurrenskraftigt team av konsulter med god erfarenhet i branschen. Flytten ger oss möjlighet att fortsätta utöka vår verksamhet och växa till antalet medarbetare. Se vilka tjänster vi just nu söker.

Även om merparten av våra medarbetare sitter ute hos uppdragsgivare är det för vår sammanhållning viktigt att regelbundet kunna ha after works, avstämningsmöten och gemensamt arbete med mål och vision. De nya lokalerna ligger i markplan, i samma hus som vi sitter i nu. Mer information kommer i samband med inflyttning.

Bild: Edvin Hellsing