REFERENSPROJEKT

SALTSJÖBANANS UTBYGGNAD

Mellan 2015 och 2023 genomför SL en upprustning av Saltsjöbanan då vissa delar har passerat sin tekniska livslängd och är i behov av att moderniseras för att möta kraven för dagens kollektivtrafik. Det ska leda till högre säkerhet och bättre tillgänglighet samt tätare avgångar i trafiken.

Trafikförvaltningen satsar 1,3 miljarder kronor på ombyggnationen. 19 200 personer reser med den knappt 2 mil långa Saltsjöbanan varje dag. I arbetet ingår både bullerdämpande åtgärder, ny kraftförsörjning och ett nytt säkerhetssystem som ska minska olycksrisken. Systemet övervakar att tillåten hastighet inte överskrids och att tåg inte passerar stoppsignal.

Dalco Konsult har en del av det övergripande ansvaret för alla teknikområden under ombyggnationen.

Mer om projektet: SLL Saltsjöbanan