REFERENSPROJEKT

PROJEKT GETINGMIDJAN

Getingmidjan (sträckan från Stockholms Central till Stockholms Södra) är en viktig del av järnvägsnätet och en av de mest trafikerade sträckorna i landet. Sträckan har två spår och är två kilometer lång. Väldigt många av de tåg som går till och från södra Sverige passerar sträckan, vilket är i snitt ett tåg var tredje minut. Järnvägen på sträckan är i behov av omfattande renovering och underhåll. Efter upprustningen kommer Getingmidjan att ha samma placering och samma antal spår som den har idag.

Dalco Konsult finns med som övergripande projektingenjör inom beställarorganisationen. Det känns bra att få vara med och bidra till detta viktiga och spännande projekt.

Till höger kan ni se projektets informationsfilm: Vi rustar Getingmidjan – Sveriges viktigaste förbindelse.
Mer om projektet: Trafikverket Getingmidjan
Följ projektet via Facebook Getingmidjan

Foto: Edvin Hellsing

Film: Trafikverket