REFERENSPROJEKT

BROMMA STOCKHOLM AIRPORT

Bromma Stockholm Airport är sett till antalet resenärer en av Sveriges största flygplatser. Under de kommande åren ska infrastrukturen förbättras för att kunna leverera den service som förväntas av en cityflygplats. Flödet för taxi och buss ska förbättras, en ny ankomsthall byggas och terminalen rustas upp. Arbetet med terminalen beräknas vara klart i slutet av 2017. Den nya ankomsthallen ska byggas bredvid dagens ankomsthall och beräknas vara klart under hösten 2018.

Vi på Dalco Konsult arbetar i rollen som BAS-U för byggherren (Swedavia) för de olika projekt som drivs inom Utvecklingsprogram Future Bromma. Vi planerar, leder, sammanhåller och rapporterar arbetsmiljöarbetet samt utför åtgärder tillsammans med berörda intressenter. Vi ansvarar även för att Future Bromma uppfyller arbetsmiljölagstiftningen. Rollen som BAS-U är viktig för att nå visionen att inte ha några rapporterade personskador som kan relateras till projekten i programmet.